Uwaga Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: /www/virtual/kurscudow.itl.pl/htdocs/sklep/cache. Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.

O KSIĄŻCE

To jest kurs cudów. Proszę notować.


This is a course in miracles, please take notes; tak w październiku 1965 roku dla Helen Schucman - profesor psychologii klinicznej z nowojorskiego szpitala - zaczęło się spisywanie pod dyktando Głosu Wewnętrznego jednego z najdonioślejszych w dziejach ludzkości przekazów duchowych. Z dostojeństwa tego Głosu i przekazywanych przezeń treści wynika, że był to Głos... Jezusa Chrystusa.


Dyktowanie trwało 7 lat i w jego wyniku powstał ponad 1200-stronicowy dokument, składający się z trzech części: Tekstu, złożonych z 365 lekcji Ćwiczeń dla studentów i Podręcznika dla nauczycieli z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Dokument zawiera szokujące idee na temat świata, w którym - jak nam się wydaje - żyjemy. Studiując go, dochodzimy do wniosku, że 2000 lat temu Jezus ofiarował światu nauczanie, które do dziejszego dnia nie zostało zrozumiane. Czytelnicy na całym świecie są przeświadczeni, że ze stron Kursu cudów Jezus ponownie przemawia do ludzkości, prezentując swoje nauki i objaśniając ich znaczenie.

Unikalny charakter tego dokumentu znajduje wyraz w jego praktycznym charakterze; zamieszczone w nim lekcje uczą posługiwania się zawartymi w nim ideami i dają możność przekonania się o ich prawdziwości. W ich świetle wszystko nabiera innego sensu: Biblia, bolączki i nieszczęścia naszego świata, najnowsze odkrycia nauki, a Czytelnika ogarnia pokój i radość zrodzone ze zrozumienia.

Kurs cudów studiują miliony ludzi na całym świecie (ponad 2 mln egzemplarzy sprzedanych w USA). Jest źródłem inspiracji dla światowej sławy psychoterapeutów i autorów: Johna Bradshaw, Louise L. Hay, Marianne Williamson, Geralda Jampolsky'ego, Hugh Prathera i wielu innych). Został przełożony na kilkanaście języków: hiszpański, portugalski, niemiecki, hebrajski, rosyjski, chiński, włoski, francuski i wiele innych. Od kilkunastu lat w Polsce dostępne były przekłady fragmentów tego dzieła i z niecierpliwością oczekiwano polskiego wydania. Po 11 latach prac nad polskim przekładem mamy zaszczyt przekazać ten dokument Państwu.


O tłumaczu i wydawcy polskiego przekładu
Cezary Eugeniusz Urbański (ur. 1960), z wykształcenia biolog molekularny, studia w Heidelbergu. W 1990 r rozstał się z nauką, by zająć się tym, co interesowało go najbardziej: zagadnieniami pochodzenia zła, przeciwdziałania mu, pomocy jego ofiarom i uczynienia świata przyjaznym domem dla wszystkich. To zwróciło jego uwagę na Kurs cudów. Autor przekładów książek z dziedziny rozwoju duchowego, psychoterapii i filozofii, m. in: J. Bradshaw - Powrót do swego wewnętrznego domu (Medium, 1995), Dr M. S. Peck - Droga rzadziej wędrowana (Zysk i Ska, 2002), Ken Wilber - Integralna teoria wszystkiego (Zysk i Ska 2006). Od 12 lat studiuje Kurs cudów. W planach wydawniczych - książki ułatwiające zrozumienie, studiowanie i praktykowanie nauk zawartych w tym dziele
.

Powrót
This website Copyright ©2007-2009 by Cezary Urbański