1 str. urtekstu "Kurcu cudów"

Tłum: Będziesz widzieć cuda [czynione] twoimi rękoma przeze mnie. Powinnaś zaczynać każdy dzień modlitwą "Pomóż mi wykonywać jakiekolwiek cuda, jakich dziś chcesz ode mnie."

 

Kompletne wydanie Kursu cudówZajęcia Wydawnictwa i Akademii Kursu cudów 2016-2018

(zajęcia zakończone)

Informacje ogólne

Celem publikacji i zajęć prowadzonych przez Wydawnictwo i Akademię "Kursu cudów" jest ułatwienie zrozumienia i stosowania potęgi nauk zawartych w tym niezwykłym materiale. W Pozbawionej szczęśliwości - Historii Helen Schucman i spisywania "Kursu cudów" czytamy:

(...) Helen zawsze twierdziła, że Kurs cudów był dla bardzo niewielu, tych wspominanych już "pięciu czy sześciu osób". Bez względu na liczbę, jaką Helen miała na myśli, ja zawsze też byłem zdania, że ta ścieżka z pewnością nie jest dla mas (...). Dla nas bezspornym był fakt, że wielkość systemu myślowego wykładanego w Kursie cudów wyklucza możliwość jego akceptacji w całości przez przeciętnego odbiorcę. Jednym z kilku specyficznych zaleceń przekazanych Helen przez Jezusa odnośnie Kursu cudów było to, że jego trzy księgi – Tekst, Ćwiczenia dla studentów i Podręcznik dla nauczycieli – nigdy nie powinny być sprzedawane osobno czy w jakikolwiek sposób skracane. Zatem dla nas było oczywiste, że bez względu na to, co świat będzie czynił z tymi trzema księgami, oficjalnie forma Kursu cudów nie powinna być zmieniana a jego przesłanie nie powinno być "rozmieniane na drobne". (...)

(...) mimo lęku Helen przed stosowaniem nauk Kursu w swoim życiu, jej ego cechowała mała tolerancja tych, którzy w swej hipokryzji twierdzili, że zrozumieli i opanowali po mistrzowsku jego głębokie nauki jak też tych, którzy prezentowali je w sposób powierzchowny. Mówiąc, że Kurs jest dla niewielu – o czym była już mowa – Helen miała na myśli, że tylko nieliczni będą rzeczywiście gotowi zrozumieć je i z powodzeniem stosować na co dzień, bo Helen dobrze wiedziała, jakim wyzwaniem dla świata będzie ten trudny materiał. Dla niej było zrozumiałe, że przerażone ego będzie starało się zapobiec akceptacji radykalnego przebaczenia i prawdy, nauczanych przez autora Kursu. Dlatego bardzo ją bolało, gdy wkrótce po jego opublikowaniu już była świadkiem wypaczania jego nauk. (...)

(...) Helen umiała przejrzeć na wylot tych studentów i stawali się oni obiektami jej szyderstw i gniewu, choć nigdy nie mówiła im tego w twarz, o ile ich osobiście nie znała. Jej pogląd, że Kurs cudów jest dla "pięciu lub sześciu osób" ukształtował się – w przenośni o ile nie dosłownie – z jej wewnętrznej znajomości jego głębi i źródła.

Aby "przesłanie Kursu cudów nie było rozmieniane na drobne" czy wypaczane, przełożyłem na język polski szereg książek napisanych przez wybitnego znawcę tego dokumentu - dr Kennetha Wapnicka. Książki te służyły za podstawę prowadzonych przeze mnie od 7 lat zajęć. Ponieważ dotychczas omówiliśmy wszystkie podstawowe zagadnienia i zapoznaliśmy się z historią spisywania Kursu cudów, mamy odpowiednią perspektywę, by sięgnąć do nieco trudniejszego materiału, jakim jest tekst źródłowy (nazywany ur-tekstem). Zawarte w nim informacje jeszcze bardziej uwierzytelnią ten niezwykły dokument oraz pogłębią nasze rozumienie specyficznych zagadnień.

Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom dotychczasowych i przyszłych zajęć za udział i zaangażowanie. Bez Was, realizacja tego "cudownego" projektu nie byłaby możliwa.

Cezary Urbański
(prowadzący zajęcia)

pobierz nieodpłatnie I rozdział materiałów źródłowych "Kursu cudów" (pdf)>

Na zdjęciu - amerykańskie, kompletne wydanie autentycznych materiałów "Kursu cudów" w formie, w jakiej zostały podyktowane (dar p. Małgorzaty z Kanady, za który z ogromną wdzięcznością dziękuję)

Dodatkowe informacje: 607 333 151

Materialy archiwalnePowrót do strony głównej

website copyright ©2006-2018 by Cezary Urbański